Monday, November 25, 2013

Plan Pemasaran - Tinjauan menyeluruh sebelum spesifik

Selama hampir 8 bulan dalam jabatan pemasaran di sebuah institut pendidikan tinggi kemahiran (IPTK), banyak perkara mengenai teknik pemasaran dapat saya pelajari secara hands-on (sebenar). Kombinasi antara pengetahuan yang pernah dipelajari mengenai Business Model Canvas (BMC) yang pernah saya tulis di Blok-blok dalam model bisnes dan pengalaman di tempat kerja saya ringkaskan dalam artikel ini.

Berikut ialah pemerhatian terhadap kombinasi blok-blok dalam model bisnes terhadap IPTK yang dicerap.
BMC merupakan antara 'model semak dan imbang (check& balance)' yang baik untuk menyemak plan perniagaan kita.


Ini pula Pelan Pemasaran secara bertempoh (E.g : dua bulan sekali) secara spesifik kita lakarkan secara SMART (Spesifik,Boleh ukur,Boleh Capai, Realistik,dan Bertempoh)  penjanaan kepada Revenue Stream yang ingin kita cipta.


Pelan pemasaran bertempoh yang kita hasilkan perlu ada laporan aktiviti dan perbelanjaan di akhir tempoh akhir pelaksanaan bagi mengukut tahap keberkesanan dan satu penilaian semula (penambahbaikan dan pengukuhan) terhadap pelan pemasaran lampau dilakukan.Antara mekanisma untuk setiap Channel pemasaran (CH) ialah mengukur darjah keberhasilan (Conversion Rate (CR)) ke atas setiap sumbangan kepada RS.

Contoh :

Kaedah 1:KSL (Jumlah 10,000 keping) 

CR A : KSL sampai kepada prospek (w %)
CR B : Prospek inbound call & bawa kepada appointment (x%)
CR C : Prospek hadir di tempat temuduga & membuat pra-pendaftaran (y%)
CR D : Prospek yang membuat pra-pendaftaran datang untuk lapor diri (z%)

Prospects convert into Customer (Metod A->D) = ?? numbers

Kaedah 1-8 (Jika ada 8 kaedah) x?? numbers = TARGET CUSTOMERS

ACHIEVE OR NOT ACHIEVE?

Perbaiki di mana-mana kaedah yang CR rendah.

P/s: Sila dapatkan khidmat profesional. Artikel ini saya hasilkan hanya sekadar perkongsian.
Saya suka menyusun idea yang ada dalam 'kepala' saya ini melalui penulisan dan perkongsian.


No comments: