Wednesday, May 2, 2012

Tidak Cukup Hafal Sirah !


Di dalam program kepimpinan pelajar Islam yang pernah saya kendalikan, ada beberapa slot yang dirangka oleh penganjur untuk membentuk karakter peserta secara berkumpulan. Modus operandi slot ini ialah, peserta dikehendaki menjawab satu set soalan yang dipecahkan kepada set maklumat peribadi, akidah, ibadah, sirah, dan isu semasa. Perkara yang menarik perhatian saya ialah pada bahagian sirah ataupun sejarah Islam yang memerlukan peserta menulis secara ringkas sirah setiap tajuk seperti peristiwa Perang Badar dan hikmahnya.