Tuesday, February 12, 2013

Tuesday, February 5, 2013

Memahami Ruang Lingkup SME

Small Medium Enterprise (SME) atau Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) merupakan komuniti perniagaan yang melata di Malaysia selain daripada bekerja makan gaji di badan kerajaan.

Definisi daripada laman sesawang http://www.smecorp.gov.my/v4/node/302?language=ms (akses pada 5 Februari 2013) ialah


Definisi PKS