Friday, November 23, 2012

Menentukan keutamaan bahan bacaan

Perkongsian idea daripada buku

Siritual Reading : Dr.Raghib As Sirjani dan Amir Al-Madari

Bagaimanakah menentukan keutamaan bahan bacaan?

1-Al-Quran Al-Karim
2-Al-Hadis As-Syarif
3-Ilmu-ilmu Islam (Syar’i)
4-Buku-buku yang sesuai dengan pengkhususan ilmiah tertentu
5-Buku tentang analisis sejarah
6-Buku tentang politik
7-Buku tentang pendapat orang lain
8-Buku tentang Syubhat tentang Islam
9-Buku tentang pendidikan anak
10-Buku tentang hiburan


Untuk pembacaan yang lebih terperinci setiap idea di atas, boleh lihat di setiap link di bawah

Semoga menambahkan kualiti pembacaan kita !

No comments: