Sunday, November 25, 2012

Hadith dan kefahamannya


     klik untuk paparan lebih jelas

Irsyad al-qariq Bi syarhi Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Jil 1 Dr.Zulkifli Mohamad Al-Bakri JAKIM
P231-233

Fiqh dan faedah hadith :

Antaranya :

1-Pada dasarnya hasad adalah sifat mazmumah

2-Hasad yang dibolehkan dikenali dengan iaitu bercita-cita dapat seperti kurniaan seseorang tanpa merasa untuk dihilangkan daripadanya atau dengki.

3-Ghibtah seperti ini bagi orang kaya yang sentiasa bersedekah.

4-Begitu juga lelaki yang diberi ilmu dan mengajarkan  kepada manusia.

5-Kelebihan ilmu dan ulama’. Syeikh al-Syanwani berkata : 
“Maksud hikmah ialah al-quran, al-sunnah dan juga ilmu yang memberi manfaat.”

6-Kelebihan orang kaya yang dermawan

7- Kelebihan mengajar ilmu.

8-Kelebihan bersedekah.

9-Syeikh al-Syanwani berkata : “Dikehendaki dengan hadith ini ialah bertentangan dengan tabiat seseorang dengan apa yang disukainya di mana apabila menghimpun harta adalah disukai tetapu memberi harta tidak disukai. Begitu juga belajar ilmu disukai tetapi memberinya membawa kepada kepenatan.”

10-Syeikh al-Syanwani berkata “Hadith ini hendaklah difahami bahawa harta akan bertambah dengan infaq dan tidak berkurangan  begitu juga dengan ilmu  atau hikmah akan bertambah dengan pengajaran.”

No comments: