Wednesday, May 2, 2012

Tidak Cukup Hafal Sirah !


Di dalam program kepimpinan pelajar Islam yang pernah saya kendalikan, ada beberapa slot yang dirangka oleh penganjur untuk membentuk karakter peserta secara berkumpulan. Modus operandi slot ini ialah, peserta dikehendaki menjawab satu set soalan yang dipecahkan kepada set maklumat peribadi, akidah, ibadah, sirah, dan isu semasa. Perkara yang menarik perhatian saya ialah pada bahagian sirah ataupun sejarah Islam yang memerlukan peserta menulis secara ringkas sirah setiap tajuk seperti peristiwa Perang Badar dan hikmahnya.  Saya melihat rata-rata peserta ‘tahu’ dan ‘hafal’ pada ‘cerita sirah’ yang perlu ditulis, tetapi apa yang lebih penting, saya melihat sesuatu kekurangan pad peserta mengulas hikmah atau ibrah /pengajaran kepada setiap topik sirah berkenaaan.

Rashidi Abbas (2008) menyebut ;  menurut Ar-Raghib mengatakan bahawa asal makna al-Ibr membawa maksud melampaui dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, sedangkan al-ubur khusus digunakan dalam erti menyeberangi air. Dalam menafsirkan  surah Yusuf ia mengatakan bahawa I’tibar dan ibrah ialah keadaan yang memungkinkan orang sampai dari pengetahuan konkrit kepada pengetahuan yang abstrak. Maksudnya melalui renungan dan tafakur. Ibrah danI’tibar ialah suatu keadaan fizik yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari sesuatu perkara yang disaksikan, diperhatikan dan diputuskan melalui pemikiran yang rasional sehingga dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya. Tujuan pedagogi dari ibrah di dalam al-quran ialah menanamkan akidah dan perasaaan Rabbaniah terhadap Tuhan yang maha Esa. Metode ibrah ini dapat dibahagikan kepada :

1-Ibrah dari kisah

2-Pengambilan ibrah dari makhluk-makhluk Allah dan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepad 
   manusia.

3-Ibrah dari peristiwa-peristiwa sejarah.

Dalam kehidupan yan dilalui oleh manusia, kebanyakannya melalui peristiwa-peristiwa yang boleh  meninggalkan kesan sejarah kepada beliau. Seorang pendidik, seorang guru yang baik tidak akan membiarkan peristiwa-peristiwa tersebut berlalu begitu sahaja tanpa diambil manfaat dari peristiwa tersebut. Ia mesti menggunakannya untuk membina, mendidik jiwa, mengukuhkan rohani kepada anak didiknya.

Rujukan :

Rashidi Abbas (2008). Kemahiran Insaniah Meneroka Metodologi Rasulullah S.A.W. Universiti Malaysia Pahang pp.101-102No comments: